Amsterdam Wetlands

We hebben kennis genomen van het project ‘’Amsterdam Wetlands’’ en vinden het begrijpelijk dat beheer in bestaande natuurgebieden beter op elkaar afgestemd wordt. We hebben oog voor de belangen van agrariërs en de uitdaging waarvoor deze sector staat. We vinden een toekomst voor de beeldbepalende (melk)veehouderij, en het prachtige landschap als bijproduct, essentieel. Samen met alle betrokkenen dient gezocht te worden naar innovatieve manieren om het agrarisch gebruik, bodemdaling, natuurbeheer en recreatie in balans te houden en naar innovatieve manieren om het waterbeheer toekomstbestendig te maken. Op dit moment lijkt peilgestuurde onderwaterdrainage kansrijk om veen actief te vernatten. Ook vinden we dat uitbreiding van woningbouw en bedrijvigheid in het gebied mogelijk moeten blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.