Spitsuur

Autowegen

Het CDA gaat door met nieuwe provinciale wegen en verbetering van provinciale wegen.

 

-          Verbindingsweg A8-A9

Er moet in de Zaanstreek een verbindingsweg komen tussen de A8 en A9. De verbindingsweg is nodig om de mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

 

-          Verbinding N205 - A4

Het CDA is voor een Oost/Westverbinding tussen Noord- en Zuid Holland, omdat deze verbinding essentieel is voor de groei van de regionale economie en de huidige wegen de dorpskernen teveel belasten. Het CDA wil kiezen voor een variant die de minste overlast met zich meebrengt. 

 

-          Westfrisiaweg

De Westfrisiaweg moet als gepland zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

 

-          Aftakking A9 bij Heiloo

De komende jaren staat de bouw van een groot aantal nieuwe woningen gepland op de Zandzoom (grens Heiloo en Castricum). Ter afwikkeling van de huidige en de te verwachten toename van verkeer, moet er een nieuwe aftakking van de A9 komen. Het CDA wil dat er zo snel mogelijk besloten wordt tot aanleg van deze vertakking.

 

-          N244 bij Purmerend

Met de afronding van de Coentunnel, is nu de N244 (Purmerend aansluiting A7) aan de beurt voor een verbreding. Dit moet leiden tot een verlichting van de druk op de provinciale wegen de N241 (Hoorn-Amsterdam) en de N235 (Jaagweg Purmerend-Amsterdam).

 

-          Bereikbaarheid N201

De bereikbaarheid van de nieuwe N201 moet blijvend worden gegarandeerd. De nieuw aan te leggen, ongestoorde logistieke verbinding voor vrachtwagens tussen de Greenport Aalsmeer en Schiphol/A4 is hier onderdeel van, maar een zorgvuldige monitoring van de verbeterde bereikbaarheid vraagt aandacht.

 

-          Waterland bereikbaar

Het CDA wil een oplossing voor de verkeersknelpunten in Waterland. Bij het zoeken naar een oplossing moet ook de tunnel in Broek- en Waterland meegenomen worden, hoewel wij wel zorgen hebben over de betaalbaarheid hiervan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.