Bodemdaling

Tegengaan van verdere bodemdaling is noodzakelijk. Ondernemers uitkopen heeft niet de eerste voorkeur. maatregelen in combinatie met veehouderij bieden perspectief. Alternatieve teelten zijn alleen kansrijk met een verdienmodel. De coördinatie ligt vooral bij het rijk. Provincies hebben een ondersteunende taak. Het klimaat verandert en daarom zal de provincie samen met andere overheden maatregelen moeten nemen om voorbereid te zijn op grote hoeveelheden water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.