Bouwen rondom OV-knooppunten

Het beleid dat door de provincie is ingezet om vooral rond ov-knooppunten te bouwen blijven we ondersteunen. In praktijk blijkt echter dat niet rond alle stations kan worden gebouwd omdat woningbouw hier vanwege een andere ruimtelijke regelgeving niet is toegestaan. In die gevallen moet worden gekeken hoe de beperkingen door andere regelgeving kan worden opgeheven of gecompenseerd. In aanvulling op woningbouw moet er ook geïnvesteerd worden in (blijvend) goed Openbaar Vervoer (OV) rondom de knooppunten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.