Duurzame Energie

CDA wil dat de provincie onderzoek naar duurzame energie blijft ondersteunen. Het CDA wil een heroprichting van de Energy Board. Dit is een klankbordgroep met leden die veel kennis hebben van duurzame energie. De Energy Board is daarmee een waardevol klankbord voor de provincie in het maken van beleid en het kiezen van projecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.