Duurzame Economie

 

Duurzaamheid mag inmiddels geen apart onderwerp meer zijn, maar hoort integraal bij de huidige samenleving en economie. Mooie voorbeelden van innovatie en verduurzaming zijn Agriport A7/Hightechsector en Forbo Flooring. Laatstgenoemde doet zelfs een oproep om meer te doen aan duurzaamheid dan in het klimaatakkoord wordt verlangd. Het CDA juicht dit initiatief toe, maar wil tegelijkertijd dat de provincie waakt voor te hooggespannen ambities die ten koste kunnen gaan van de continuïteit van ondernemingen. Het CDA onderschrijft het belang van ‘circulaire economie’, waarbij alle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. De provincie blijft deze ontwikkeling stimuleren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.