Fusies

Fusies alleen wanneer gemeenten dat zelf willen. De provincie kan vanuit haar bovengemeentelijke en bovenregionale positie een uitstekende rol vervullen als adviseur, verbinder en co-financier, zonder verantwoordelijkheden over te nemen. De provincie moet zich hierbij niet laten beperken door de discussie over kerntaken. Een verbindende rol betekent juist dat de provincie soms buiten de gebaande paden moet kijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.