Huisvesting arbeidsmigranten

Ook de komende jaren zullen arbeidsmigranten noodzakelijk zijn om alle arbeidsplaatsen in zowel agrarische en andere sectoren te vullen. Goede huisvesting is noodzakelijk. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen werknemers die hier tijdelijk (kort en lang) verblijven en werknemers die zich hier willen vestigen. Mensen die zich hier willen vestigen, zullen in de reguliere huisvesting, in de kernen, een plek moeten vinden, waardoor ze sneller onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Voor kortblijvende arbeidskrachten is huisvesting op de bedrijven, leegstaande gebouwen/woningen en voor dat doel bestemde pensions en hotels geschikt, mits goede woonomstandigheden, veiligheid, registratie en beheer gegarandeerd zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.