Leefbaarheid binnensteden en dorpskernen

Het CDA vindt levendige binnensteden en dorpskernen belangrijk vanwege de functie als ontmoetingsplek, de leefbaarheid van dorpen/steden, het tegengaan van verloedering en het belang van het MKB.  Om dorpshuizen in kleine kernen te behouden, moet de provincie deze subsidiĆ«ren. Een goede samenwerking met de Noord-Hollandse Vereniging voor Kleine kernen en het Platform Dorpshuizen is van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.