Leegstand

Het CDA wil dat de verloedering van stadscentra en dorpskernen wordt tegengegaan. Het CDA wil daarom geen megawinkels in het landelijk gebied, maar behoud van winkels in de binnensteden en dorpskernen. Het CDA is voor een 'Fonds Waardevolle Herbestemming' om leegstand van monumentale gebouwen en kerken om te buigen in hergebruik, met cofinanciering van de provincie. Er mogen wat het CDA betreft alleen nieuwe bedrijventerreinen komen als de oude volledig zijn benut.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.