Natuurgebieden

Het CDA wil de gemaakte plannen voor het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) eerst afmaken en vooralsnog geen nieuwe locaties toevoegen. Hier moet voldoende geld voor worden beschikbaar gesteld. De grenzen van het NNN staan in principe vast. Dit kan alleen worden verplaatst met behoud van het oppervlak. Beheer van NNN hoeft niet per se te worden gedaan door natuurorganisaties, maar kan ook worden uitbesteed aan agrarische ondernemers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.