Natuurgebieden

De provincie moet zorgen dat de natuur goed beheerd wordt. Er zijn al meerdere bezuinigingen vanuit het Rijk geweest; nog meer bezuinigen zouden kapitaalvernietiging van de bestaande natuur betekenen. Het CDA wil afmaken waar we al aan begonnen zijn: het Nationaal Natuur Netwerk. De provincie mag wat het CDA betreft natuurgebieden verkopen aan particuliere organisaties. Het biedt kansen voor goed natuurbeheer en de betaalbaarheid van de natuurgebieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.