Nieuwbouw

Noord-Holland is populair. Onze inwoners willen er graag blijven wonen. Maar omdat er te weinig woningen zijn, kunnen met name jongeren en ouderen niet bij familie en vrienden blijven wonen. Geef toestemming voor bouwen langs stads-en dorpsranden. We willen snellere procedures voor sneller bouwen en geen maximum, maar een mínimum aantal te bouwen woningen. Gemeenten zijn de eerstverantwoordelijke voor het aanwijzen van woningbouwlocaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.