Nieuwbouw

Het CDA wil dat nieuwbouw buiten bestaand bebouwd gebied gemakkelijker wordt. Deze woningen zijn belangrijk om jongeren en starters in en bij kleine dorpen te behouden. Er is behoefte aan goedkope nieuwbouw. De nieuwbouw in bestaand bebouwd gebied is € 15.000 euro duurder per woning. Tevens gaat het ten koste van ruimte en groen in bestaand bebouwd gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.