Dienstbare overheid

Het CDA vindt dat de provincie een dienstbare overheid moet zijn, zowel voor inwoners, regionale overheden als andere partijen. Dit betekent concreet dat de provincie benaderbaar moet zijn voor inwoners en ondernemers. Wanneer zij aanspraak willen maken op een provinciale subsidieregeling of andere vorm van steun, dan moet de provincie hen bij de aanvraag daartoe terzijde staan en geen onnodige regels en belemmeringen opwerpen. Ook betekent dit dat de provincie lokaal genomen democratische beslissingen moet accepteren en zich alleen een mening mag vormen waar provinciale belangen of overkoepelende regio-belangen in het geding zijn. Het is aan de provincie gemeenten ter zijde te staan hun ambities, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, te verwezenlijken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.