Oog voor de regio's

De provinciale CDA-fractie vindt dat er bij het maken van provinciaal beleid geen blauwdruk voor de gehele provincie moet zijn, maar er oog moet zijn voor regionale verschillen. Alle regio’s kennen hun eigen problemen en uitdagingen, die per regio vaak een andere, soms zelfs tegengestelde, rol of regel van de provincie vragen. Waar het bijvoorbeeld in de regio rond Amsterdam belangrijk is het open landschap dat daar nog is te beschermen, kan in gebieden met meer open ruimte soms een andere afweging worden gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.