Pachtbeleid

Bij het beheer van de pachtgronden van de provincie is het belangrijk om haalbare doelen te stellen. De combinatie van natuur en landbouw kan prima, maar er moet voor de pachter wel geld te verdienen zijn. Om de kwaliteit van deze gronden te behouden, is investering nodig. Het CDA wil provinciale beleidsdoelen koppelen aan onze grondposities. Hierin worden zaken als bermbeheer, natuurinclusieve landbouw op natuurgronden en langjarige pachtcontracten (minimaal 6 jaar) met stevige voorwaarden voor beheer ondergebracht. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.