Provinciale Infrastructuur

CDA zet zich in voor duurzaam opwekken van energie op en rond provinciale infrastructuur. CDA streeft naar een goede spreiding van snellaadstations langs rijks- en provinciale wegen. Blijven investeren in de infrastructuur, inclusief het terugdringen van geluidsoverlast en vermindering van uitstoot van fijnstof

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.