Regeldruk

De provincie moet toegankelijk zijn én blijven voor de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en collega-overheden. De capaciteit van het ambtelijk apparaat dient hiervoor te worden vergroot. Toegankelijkheid dient het uitgangspunt in alle gedragingen, communicatie en de fysieke omgeving van de provincie te zijn. Zowel binnen de eigen organisaties als naar de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.