Regeldruk

Rigide regels, procedures en commissies schaffen we af. Het CDA wil minder bouwbeperkingen voor kansrijke initiatieven en het bureaucratiserende ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) opheffen. In plaats hiervan kan bij de start van projecten een Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit mee gaan kijken. Ook de omslachtige vooroverleggen voordat een gemeente een ruimtelijke procedure kan starten, werken onnodig vertragend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.