Schaalvergroting

De schaalvergroting in de land- en tuinbouw zal zich de komende jaren blijven voortzetten. Kavelgrootte en bouwblokken moeten passend zijn voor de vraag. De inpassing van de bedrijfsgebouwen moet aansluiten bij de omgeving. Dit is veelal maatwerk en komt tot stand in overleg tussen overheid en bedrijf. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de gemeenten. Schaalvergroting brengt ook verplichtingen met zich mee om (verder) te investeren in duurzaamheid, dierenwelzijn en maatregelen ten behoeve van milieu (stof en stank).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.