Schiphol

Schiphol bezit een enorm groeipotentieel en dat is positief. De logistieke opgave om de passagiers en vracht van en naar het vaste (achter)land te transporteren, leent zich voor innovatieve oplossingen. Het CDA wil daarin blijven investeren om zo de groei van Schiphol in de toekomst reëel te houden en de luchthaven werkbaar te houden. Een voorwaarde voor de groei van Schiphol is dan ook dat de overlast (vooral nachtelijk overlast) niet verder stijgt en bij voorkeur zelfs daalt.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.