Verenigingen en maatschappelijk vastgoed

Verenigingen, verenigingslocaties en vrijwilligers hebben de steun van de overheid hard nodig

Samenleven moet je samen doen. Het verenigingsleven is onmisbaar in Noord-Holland, maar sport- en cultuurverenigingen en verenigingslocaties, zoals dorps- en buurthuizen culturele ontmoetingsplekken en sportaccommodaties , hebben het al jaren zwaar. Het behoud van maatschappelijk vastgoed is van cruciaal belang voor de leefbaarheid en vitaliteit in onze mooie Noord-Hollandse dorpen en steden. Om te voorkomen dat zij verdwijnen steunt het CDA verenigingen en verenigingslocaties met acute hulp en helpen we ze in de verduurzamingsopgaves zodat deze locaties toekomstbestendig zijn en niet verdwijnen. Juist in kleine kernen zijn deze locaties van belang. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.