Vrijwilligers

Het CDA draagt vrijwilligers een warm hart toe. Daarom willen iets organiseren voor de verschillende groepen vrijwilligers die de provincie rijk is. Bijvoorbeeld de vrijwilligers in de buurtbussen. Ook het beheer en toegankelijk maken van natuur is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het CDA wil dat de provincie deze vrijwilligers blijft ondersteunen, bijvoorbeeld door het organiseren van de benodigde cursussen of faciliteren met materialen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.