Vrijwilligers

De vrijwilligers dreigen tussen wal en schip te vallen. Niemand is probleemeigenaar op dit moment. Het CDA wil daarom ondersteuning bieden aan de vrijwilligers zelf of de organisaties die vrijwilligers ondersteunen. Bijvoorbeeld door de gelden voor vrijwilligers in het landelijk gebied structureel onderdeel te laten gaan uitmaken van het groene budget en het ondersteunen van de zeven ‘Huizen van Sport’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.