Waterbeheer

Motto is peil volgt functie. Anders zouden grote delen van de provincie onbewoonbaar worden. Dat is voor ons onaanvaardbaar.  Ecologisch oeverbeheer en beheersing van waterplanten zijn van belang voor het gebruik van het water en de waterkwaliteit. De provincie heeft een taak in de beheersing van waterplanten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.