Windenergie

Het CDA is altijd terughoudend geweest met het plaatsen van windenergie op land. In het kader van het nationaal klimaatakkoord zien we wel ruimte voor meer windenergie op land. Hier worden bij voorkeur locaties gebruikt die op draagvlak kunnen rekenen, zoals industrieterreinen. Ook wil het CDA meer windenergie op zee opwekken. Hier liggen ook economische kansen voor de Noord-Hollandse offshore-industrie. Wel moet er oog zijn voor de belangen van de visserij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.