13 februari 2014

Zorgen over woningaanbod op Texel

CDA Texel is bezorgd over de schaarste op Texel van –betaalbare- woningen (krap aanbod, hoge huurprijzen). Wij hebben hierover schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W.

 

Al langere tijd wordt beloofd dat een aantal zaken gebeurt c.q. zal worden ontwikkeld, maar de realisatie laat steeds op zich wachten. CDA Texel noemt hier ter illustratie: ’t Zouteland-Den Hoorn, locatie Pelgrim-Den Burg, Peperstraat, Den Burg West (woonzorg) en de afspraak tot het stichten van 100 nultreden-woningen (tot aan 2015). Daarnaast circuleren er verschillende aantallen waar het woningzoekenden betreft. Ook stellen we vragen over de realisatiekracht van Woontij. Wellicht is het een beter idee dat de gemeente zèlf sociale woningen laat bouwen.

 

Vragen CDA:

Op 27 juni 2012 heeft het college n.a.v. een vraag vanuit de raad de volgende aantallen verschaft aan de raad waar het woningzoekenden betreft: "Er zijn op dit moment 841 woningzoekenden ingeschreven bij Woontij. Dit is een stijging van 49 ten opzichte van 2011. Van deze 841 zijn er 677 die nog niet beschikken over een zelfstandige, permanente woning. Dit gaat dan om personen die inwonen bij iemand, nog niet op Texel gevestigd zijn, een deel van een woning huren, of tijdelijk in een recreatiewoning verblijven. De gemiddelde wachttijd is 28 maanden. De gemiddelde wachttijd was in 2011 nog 35 maanden." Het CDA wil graag weten wat op dit moment de aantallen zijn, waarbij zij tevens graag ziet dat het aantal 'personen die nog niet beschikken over een zelfstandige, permanente woning' opgesplitst wordt (inwonend bij iemand, tijdelijk in een recreatiewoning et cetera).

Kijkend naar de prestatieafspraken en de voortgang daarin, kunt u aangeven wat u vindt van de realisatiekracht van Woontij?

Via een generieke achtervang overeenkomst staat de gemeente borg voor financiering van sociale woningbouwprojecten. Het CDA denkt dat het vermogen van Woontij de afgelopen jaren is verminderd. Is er reden voor zorg, kijkend naar de waarborg-situatie?

Het woningbouw-tempo ligt (te) laag, zo vindt het CDA. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om zelf sociale woningen te bouwen c.q. een project daartoe te initiëren? En als dat kan: overweegt het college met een concreet voorstel te komen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.