Goed wonen

CDA Texel wil meer zeggenschap geven aan mensen met specifieke woonwensen, zowel toekomstige eigenaren als huurders. Bijvoorbeeld meer eenheden voor kleinere huishoudens en kleinschalige woonvormen voor ouderen in de eigen omgeving. De bevolking blijft nagenoeg stabiel, extra woningen zijn niet altijd nodig. Daarom zegt CDA Texel: durf de verouderde bebouwing te vervangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.