Openbare fractievergadering

De fractie en de steunfractie vergadering tweewekelijks over actuele zaken. De vergaderingen zijn openbaar. In verband met de beschikbare ruimte verzoeken we belangstellende zich bij het secretariaat aan te melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.