03 april 2018

Afscheid en terugblik als raadslid

Afscheid en terugblik als raadslid.

 

Geachte voorzitter, leden van de raad,

In 2014 werd ik gevraagd om namens het CDA mee te doen in politiek Uitgeest. Daar ik voor die tijd eigenaar was van een aannemersbedrijf, waarbij de politiek niet altijd meedacht, moest ik daar wel even over nadenken.

Toch de stap gezet en de eerste periode als commissielid GGZ voor het CDA, kennis gemaakt met de politiek in Uitgeest.

Als snel kwam ik er achter dat het er anders aan toe ging dan in mijn aannemersbedrijf. Het woord samenwerking kent men nog niet. Tegenwerking wel.

Het erfgoedpark werd al snel de oorzaak van een breuk in de coalitie.

Dit met gevolg dat er de afgelopen 4 jaar weer niets gebeurt is op dit erfgoedpark.

Vanaf toen werd ik raadslid in de nieuwe coalitie.

Door de nieuwe coalitie werd het centrumplan voorbereid, met hierin een voorstel voor een nieuwe moderne school en een nieuw Geesterheem. Er werd een werkgroep geformeerd uit omwonenden en stakeholders  en er is door het college hard aan gewerkt.

Op het beslis moment stapte een raadslid van D66 uit de coalitie partij, over naar het tegenkamp en kon dus ook dit plan van tafel. Is dit samenwerking?

Ook hier met gevolg dat wij weer 4 jaar terug zijn geplaatst in de tijd. Geen nieuwe school waar al 12 jaar om gevraagd wordt en geen nieuw Geesterheem waar ook al 6 jaar terug om gevraagd is.

Belangrijke beslissingen zijn uitgesteld door de oppositie partijen, daarbij geholpen door een groep stamoudsten uit Uitgeest, opa’s en oma’s, die graag terugkijken op de goede oude tijd van Uitgeest. De tijd van Mies Bouwman, niets voelt zo sterk als nostalgie. Deze stamoudsten zijn heel goed in het schrijven van ingezonden brieven en weten de emoties aan te wakkeren. Daar komt Uitgeest echter niet mee vooruit.

Voorzitter, Wij moeten advies vragen aan onze actieve jeugd en jongeren raad, de generatie van de toekomst. Zij willen graag kunnen wonen in een toekomst bestendig Uitgeest, met een eigentijdse school voor hun kinderen.

Na het opnoemen van deze negatieve ervaringen als raadslid, heb ik ook nog wel een positieve ervaring, namelijk door mijn persoonlijke inzet en onderhandelingen is het wel gelukt om het voorstel van de coalitie, “nieuwbouw Geesterheem” op locatie oude bibliotheek met algemene stemmen aan te laten nemen. Ik hoop dat deze plannen nu snel worden doorgezet en hiermede wordt voorkomen dat onze ouderen 2 maal moeten verhuizen.

Voorzitter, hoe nu verder?

De PU heeft vóór de vorming van een nieuwe coalitie, zijn standpunten reeds bepaald. Namelijk er moeten 2 scholen komen in plaats van 1 moderne school. Dat is volgens de fractie voorzitter van Pu nu al een breekpunt voor PU !

Voorzitter, dat vinden wij bij het CDA niet raar, maar wel héél bijzonder. Je kan dan wel als grootste partij met 2690 stemmen dat willen, maar er zijn toch ook 3531 stemmen die wél voor één I.K.C. zijn.

Zelfs het raadslid wat is overgestapt van D 66 naar de PU is voorstander van één I.K.C. !!

Ook bijzonder is dat de hele PU fractie achter het feit staat, dat een PU raadslid, direct na de verkiezingen , een aanklacht indient, tegen een mogelijke coalitie partij. Is dat de beoogde samenwerking of is het polarisatie in Uitgeest?

Voorzitter, Ik vind het dan ook een goed voorstel om een informateur aan te stellen, maar dan dient er volgens mij een vervolg te komen door een formateur.

Hierbij ondersteun ik het voorstel van D 66 om een raadsprogramma op te stellen. Hierin zullen raad breed vooraf de belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Persoonlijk zou ik adviseren dan nog een stap verder te gaan en een zakencollege aan te stellen. Je hebt dan niet meer te maken met oppositie en coalitie en vermijd dus ook overstappers.

En dan aan het werk, het CDA wil “Vooruitgang door vernieuwing” in Uitgeest.

Voorzitter, ik kijk terug op 4 jaar politiek, met vele raadsleden en wethouders en ambtelijke medewerkers heb ik ook positief samengewerkt. Ik zal namens het CDA als commissielid R.O. actief mee blijven denken en doen. Daarbij wens ik de nieuwe raad en college, maar ook u als voorzitter, veel wijsheid toe.

 

Wim Rodenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.