26 januari 2018

CDA motie tegen zwerfafval

De CDA fractie heeft in de raadsvergadering van 25 januari 2018 een motie ingediend tegen zwerfafval en voor aansluiting bij de Statiegeldalliantie.

De CDA fractie constateert dat PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval.

Het onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt.
Op 27 november 2017 is de Statiegeldalliantie gelanceerd, welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft. Nu heeft een flink aantal gemeenten, zoals Haarlem en Haarlemmermeer, Purmerend en Amsterdam zich reeds hierbij aangesloten.

Via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden. Plastic en blik restafval leidt tot schade aan flora en fauna in het dorp.

De fractie overweegt daarbij dat statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt"; door ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel. Ook leidt vermindering van zwerfafval tot lagere kosten voor de gemeente in opruimen en dat een brede steun ook vanuit Uitgeest hier op positieve wijze aan bijdraagt.

De fractie verzoekt het college om namens de gemeente Uitgeest steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.