14 februari 2022

CDA ziet mogelijkheden

Een woon/zorgcentrum op de Meet, senioren- en starterswoningen op schoollocaties. Het CDA ziet mogelijkheden!

Het CDA is blij dat er een nieuwe sportzaal gebouwd gaat worden aan de Castricummerweg. Nu kan er ook worden doorgepakt met de verdere invulling van het centrumplan en kan de plek van de oude sporthal worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van dit gebied.

Ouderenzorg in het hart van de samenleving.

Zoals bekend is het CDA geen voorstander van één groot verzorgingshuis met 80 of meer wooneenheden in Uitgeest. Ter vervanging van het verouderde Geesterheem zien wij liever twee kleinere zorgcentra. De Meetlocatie is een ideale plek om een kleinschalig woon/zorg centrum te realiseren voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en permanente (24/7) zorg nodig hebben (intramurale zorg).  Maar ook mensen die iets minder zorg behoeven zouden er terecht moeten kunnen. Een mooi, modern zorgcomplex, waar 30 tot 40 bewoners zich thuis kunnen voelen. In het oude dorp.

Ouderenzorg in het hart van de samenleving!

Seniorenwoningen voor doorstroming.

Bijna alle partijen hebben dezelfde locaties genoemd die in aanmerking kunnen komen voor nieuwbouw van woningen, waaronder ook de Vrijburg- en Molenhoekschool . Eén van die scholenlocaties kan gebruikt worden voor de bouw van appartementen voor Uitgeester senioren die kleiner willen gaan wonen. De andere voor (betaalbare!) starterswoningen. Hierdoor ontstaat doorstroming en komen er grotere huizen beschikbaar voor jongere mensen en gezinnen.

Knarrenhof?

Bij het maken van plannen voor seniorenhuisvesting kan ook worden gedacht aan alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld een “Knarrenhof” : Een eigentijdse, participatieve woonvorm waar senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Duurzaam gebouwd in een mooi groen hofje. Waar men oog voor elkaar heeft en elkaar helpt waar nodig.

Ook daarin ziet het CDA mogelijkheden!

Senioren- en starterswoningen. Uitgeest zit er erom te springen! Laten we vooral niet wachten om hier mee aan de slag te gaan. Met zijn allen!

“. . . Samen kom je verder “

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.