02 november 2018

College omarmt CDA-UL motie

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben het CDA en Uitgeest Lokaal een motie ingediend om Uitgeest aan te laten sluiten bij de lokale lastenmeter.

"In de begroting wordt het begrip lokale lastendruk wordt genoemd. In het kader van de transparantie naar de burgers het goed zou zijn om als gemeente Uitgeest deel te nemen aan de Lokale Lastenmeter" aldus Jack Zwarthoed.

De Lokale Lastenmeter het college kan helpen om de inwoners van Uitgeest te betrekken bij het tot stand komen van de tarieven en/of het bepalen van de lokale lastendruk. Met een lokale lastenmeter inwoners van deelnemende gemeenten in één oogopslag inzicht krijgen op wat zij afdragen en waarom. Naast inzicht in het tarief binnen de eigen gemeente het met de Lokale Lastenmeter ook mogelijk is te vergelijken met alle andere Nederlandse gemeenten. De ons omringende gemeenten waaronder Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard en Beverwijk zich al hebben aangesloten bij dit initiatief en hier goede ervaringen mee hebben.

Vanuit het rijk en de lokale bestuurders klinkt al jaren de roep om meer transparantie bij de lokale heffingen. Zeker na de verkiezingen zoeken (nieuwe) bestuurders naar grip op de lokale lasten. Waar betalen inwoners nu eigenlijk voor? En hoe zit dat bij de buren? 

De Lokale Lastenmeter biedt voor dergelijke vragen een solide oplossing. Na het invullen van de basisgegevens, zoals de WOZ-waarde en de gezinssamenstelling of het waterverbruik, wordt in een oogopslag duidelijk hoe hoog de lokale lasten, zoals bijvoorbeeld OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting zijn.

Zonder stemming is de motie van CDA en UL door het college overgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.