28 augustus 2022

De Uitgeester boeren in 2030.

CDA Provinciale Statenlid in gesprek met Uitgeester boeren.
Op initiatief van CDA-raadslid Wim Rodenburg ging Willemien Koning-Hoeve , CDA lid van de Provinciale Staten NH, in gesprek met een aantal Uitgeester agrariërs met als thema: De Uitgeester boeren in 2030.
De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 26 augustus op de “Rodenburghoeve” aan Busch en Dam. Naast mevrouw Koning-Hoeve en de boeren waren er 4 Uitgeester CDA leden aanwezig, waaronder bioloog Ad Corten.
Het statenlid - zelf boerin in Langendijk - was met name geïnteresseerd naar de lokale situatie en de visie van de boeren op het gebied van de stikstofproblematiek en de consequenties voor hun bedrijf. Wat is er nodig en mogelijk om ook in 2030 en daarna op een verantwoorde, duurzame wijze te kunnen boeren in de Uitgeester weilanden?
De 12 aanwezige boeren maakten op geestdriftige wijze duidelijk dat het niet alleen het stikstof probleem is wat van invloed is op de instandhouding van laagveengronden: Door de lagere waterstand ontstaat inklinking en zal specifieke laagveenvegetatie verdwijnen. De schade en overlast die de enorme ganzenpopulatie veroorzaakt. (“weet je hoeveel 2000 ganzen vreten en poepen?”) De vossen en buizerds die nesten van weidevogels leegroven etc. Wie beheert de weidegronden als er geen boeren meer zijn?
Kortom, de Uitgeester boeren zijn zeer begaan met het beheer van hun weidegebied!
Maar zij maken zich grote zorgen over hun toekomst. De onduidelijkheid hierover en het ontbreken aan goed overleg door de overheid met de boeren als direct betrokkenen. Het gevoel dat alles “in Den Haag” wordt beslist, door bestuurders zonder voldoende kennis van zaken van de boerenpraktijk van alle dag is frustrerend en maakt wanhopig.
“Hoeveel stikstofschade veroorzaakt mijn bedrijf met 90 koeien 3 km ten oosten van het duingebied, met overwegend westenwind, terwijl de Tata fabriek in het duin ligt en hier dagelijks honderden vliegtuigen overvliegen” zo werd door één van de deelnemers treffend gesteld.
Statenlid Koning-Hoeve was blij met constructieve houding van de aanwezigen en hun toelichting op de lokale situatie. “Het is van groot belang om in gesprek te blijven en samen te zoeken naar oplossingen voor het stikstofprobleem waar wij met zijn allen mee te maken hebben”
De inbreng van de Uitgeester boeren zal door Willemien Koning-Hoeve worden meegenomen naar de Provinciale Staten NH, die een belangrijke rol spelen bij het stikstof vraagstuk.
Ook de Uitgeester politiek en het Gemeentebestuur zullen in actie moeten komen om een aantrekkelijk, leefbaar en krachtig buitengebied voor ons dorp te behouden.
Samen met de boeren!
Het Uitgeester CDA deelt de zorgen van de boeren en blijft met hen in gesprek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.