26 januari 2018

Initiatief voorstel realisatie van het Centrumplan

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft de CDA fractie een initiatief voorstel ingediend over de realisatie van het Centrumplan voor Uitgeest.

Het initiatief voorstel t.a.v. deelgebied 2, is ingediend door het CDA, mede namens de coalitiepartijen VVD-D66 en UL. De reden is dat de coalitie van mening is dat door het ingediende amendement d.d. 28 september 2017, door PU, UVP en PvdA het gehele centrumplan nu op HOLD staat. Na het door het CDA geïnitieerde informele overleg d.d. 29 november 2017, met de directie van Viva-zorggroep en vertegenwoordigers van alle politieke partijen is gebleken dat de nieuwbouw op de bestaande locatie zéér hoge kosten (ca 3 miljoen euro) met zich mee zal brengen door het onder andere twee maal moeten verhuizen en dus tijdelijk onderbrengen van de bewoners in een vervangend huis.
Ook voor de bewoners is dit niet wenselijk. In genoemd overleg met Viva is ook gebleken dat Viva al reeds in 2013 een nieuwbouwplan heeft ingediend voor de nieuwbouw in deelgebied 2, op de locatie van de oude bibliotheek.

De coalitie CDA-VVD- D66 en UL vinden het niet verantwoord naar onze oudere bewoners en naar de Viva, om nog langer de nieuwbouwplannen uit te stellen tot na de verkiezingen in maart. Voordat er dan weer een nieuw College is geïnstalleerd en dit College de zaken op gaat pakken zijn wij toe aan het zomer reces, waardoor er pas dan weer actie genomen kan gaan worden in de planvoorbereiding voor nieuwbouw. Het is dan inmiddels september 2018.Tijdens de planvoorbereiding van het nieuw Geesterheem in deelgebied 2, kan er opnieuw gekeken worden naar de plannen op de locatie van het huidige Geesterheem. Dat zal dan gezien de komende verkiezingen op 21 maart, echter wel een taak worden voor het nieuwe College.

De afgelopen dagen is er door mij persoonlijk, namens de coalitie, overlegd met de oppositie, wat heeft geresulteerd in een paar kleine aanpassingen op het door de coalitie ingediende raadsinitiatief. Deze aanpassingen zijn middels een amendement verwoord, wat geaccordeerd kan worden door alle partijen. PvdA en UVP hebben echter nog hun twijfels. Bij komend voordeel is dan volgens het CDA, dat wij het centrumplan hierdoor opknippen in 3 afzonderlijke delen.
Namelijk het nieuwe Geesterheem, de locatie van het oude Geesterheem met het gemeentehuis en het I.K.C.

Het gehele centrumplan is voor een aantal partijen onder ons, waarschijnlijk te groot van omvang waardoor zij het geheel niet overzien. Hierdoor is het ook moeilijk om consensus te krijgen. Het CDA wil “Vooruit door vernieuwing” , een spoedige realisatie van het nieuwe Geesterheem.

Het is dan vanavond eens anders dan 7 voor en 8 tegen.

Wim Rodenburg (raadslid CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.