15 oktober 2018

Reactie op bestuurlijk programma

18 september 2018 of te wel de derde dinsdag van september, prinsjesdag.

De boodschap van het kabinet is positief voor de Nederlanders. Ook in Uitgeest is het Prinsjesdag, door PU, PVDA en UVP wordt het bestuurlijk programma gepresenteerd.
Voor de Uitgeesters betekent dat helaas geen positief nieuws. Alle plannen op het gebied van volkshuisvesting, onderwijs, stationsgebied en centrumgebied worden on hold gezet danwel opnieuw onderzocht. De drie coalitiepartijen zadelen het nieuwe college met een onmogelijke taak op, namelijk het uitvoeren van een centrumplan, stationsgebied plan en het bouwen van twee nieuwe scholen zonder dat hiervoor geld beschikbaar is.
De toenmalige fractievoorzitter van de PVDA, de heer Brouwer wilde geen besluiten nemen als er geen volledige financiële onderbouwing was. In zijn nieuwe rol als wethouder worden alle plannen die geld voor de gemeente kunnen opleveren bij voorbaat af geserveerd, dit onder druk van coalitiepartij PU.
Onze ouderen en onze kinderen zullen hiervan helaas de dupe worden. Vernieuwingen op het gebied van onderwijs en ouderenzorg zullen beperkt en vertraagd plaatsvinden.
Het door de meerderheid van de raad gewenste IKC is van de baan, en onze ouderen zullen van hot naar her worden gestuurd om een nieuw Geesterheem mogelijk te maken. Het uitsterfbeleid is al begonnen.

De vraag is dus of dit bestuurlijk programma het college in staat stelt om te kunnen besturen. Gaan we weer terug naar de jaren 70/80 , passen we op de winkel met als resultaat dat Uitgeest uiteindelijk de zelfstandigheid zal verliezen. Voor het besturen van een gemeente is lef nodig, en dat spreekt helaas dit bestuurlijk programma niet uit. Men is zelfs zo voorzichtig dat men de mogelijkheden die er zijn niet durft te onderzoeken. Het CDA hoopt dat de coalitiepartijen en het college op tijd tot inkeer komen, zodat samen met stakeholders als VIVA, Tabijn, belanghebbende rond het stationsgebied, de inwoners en de overige politieke partijen Uitgeest toch vooruitgaat. In de afgelopen periode heeft het CDA zijn vragen reeds aan de coalitiepartijen gesteld, waarvan een zeer klein deel is meegenomen. Wij gaan graag de discussie aan met de raad hoe nu verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.