08 november 2020

Algemene Beschouwing CDA Velsen Begroting 2021 door Annekee Eggermont

Algemene Beschouwing 5 november 2020

 

Voorzitter,

Mijn algemene beschouwing begin ik met een citaat uit het raadsakkoord:

Dat de gemeente gebaat is bij een solide financiële positie

Daarom streven wij ernaar om deze positie te handhaven met een sluitende meer jaren begroting.

En wat ligt er voor ons, een niet sluitende begroting. Ja, helaas al weer niet.

Het CDA vraagt zich oprecht af wat is hier nu van terecht gekomen.

Dit college heeft vanaf haar aantreden nog niet één keer een sluitende begroting kunnen presenteren. Niet zonder te putten uit de algemene reserve, tenminste.

Het CDA maakt zich grote zorgen over de financiële positie van onze gemeente, die zorgen hebben wij al jaren.

Het CDA voelt zich voor de tweede keer niet comfortabel met deze begroting. Niet comfortabel, omdat onze zorgen geen gehoor lijken te vinden in het college of bij de meerderheid van de raad. Samenspel, toch een belangrijk speerpunt deze periode, lijkt niet op de gehele raad van toepassing. Het lukt ons niet de begroting ten goede ter keren en dat voelt niet goed. Dat het CDA met lege handen staat is daarbij niet relevant; het gaat erom dat wij vinden dat we met deze begroting onze inwoners tekort doen.

Vorig jaar heeft mijn fractie al duidelijk aangegeven: Hand op de knip, geen geld uitgeven dat je niet hebt.

Maar voorzitter, tijdens de voorbereiding van de begroting kwam bij ons de vraag op, of het zin heeft om weer zoveel energie in een begroting te steken. Keer op keer worden onze zorgen, voorstellen en suggesties niet overgenomen of simpelweg genegeerd.

Eerder hebben wij een tegenbegroting ingeleverd, gewaarschuwd voor structureel oplopende kosten en geadviseerd om de uitgaven te stoppen, uitgaven te temporiseren of oud beleid eerst op te geven voor met nieuwe beleid te starten.

Wij gaan niet roepen dat al onze problemen uit Den Haag komen. Nee, wij nemen ook zelf verantwoordelijkheid. Onze financieel deskundige Gideon Nijemanting heeft in de begrotingssessie nogmaals een poging gedaan onze zorgen kenbaar te maken en daarover in dialoog te gaan. Maar vragen aan het college werden soms onbevredigend beantwoord en fracties reageerden amper op onze vragen. Het feit dat we voor de derde keer op rij een niet-sluitende begroting voor ons hebben liggen en nu weer EUR 2,4 mln. uit de algemene reserve moeten putten, vindt blijkbaar niemand zorgwekkend.

Ja, de afgelopen periode is er ook weleens uit de algemene reserve geput. Maar overall bleef de financiële positie van de gemeente altijd uitstekend. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is daarvan een goede indicatie.

Wethouder Verwoort was benieuwd naar waar het CDA vandaag mee zou komen. Maar we moeten hem teleurstellen. Het CDA komt vandaag niet met een alternatieve begroting. Hij zal het moeten doen met onze twee moties.

Eén van die moties, “méér inzicht voor méér regie”, kan de raad wel perspectief bieden en helpen bij het voeren van toekomstige financiële discussies. Door inzicht te krijgen in het niveau van onze dienstverlening en de kwaliteit van onze voorzieningen, worden die discussies gefundeerder en de keuzes scherper.

In afwachting van het debat en de behandeling van amendementen en moties beraden wij ons op ons definitieve standpunt. 

CDA fractie

Annekee Eggermont

5-11-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.