16 oktober 2013

CDA-afdelingen IJmond: versterken gemeentelijke samenwerking

De CDA-fracties en -afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude zijn een groot voorstander van regionale samenwerking. De grootschalige gemeentelijke herindelingsplannen van het huidige kabinet worden door het CDA afgewezen. Het lokaal bestuur moet dicht bij mensen staan.

De gemeente is voor veel burgers de overheid die het dichtst bij de mensen staat. Veel onderwerpen waar burgers zich zorgen over maken, openbaren zich op lokaal niveau. Van ‘kunnen mijn kinderen wel veilig naar school?’ tot het in stand houden van cultuur-, sport- en andere voorzieningen. Daarom wil het CDA dat de afstand tussen bestuur en burgers klein blijft.

Grootschalige herindeling van de IJmond is volgens de IJmondiale CDA’s dan ook niet aan de orde. Zij realiseren zich daarbij ook dat gemeenten geen bestuurlijke eilanden zijn. Juist door als gemeenten samen te werken, zijn voordelen te behalen, terwijl de gemeente voor de burger nog steeds dicht bij de mensen blijft staan. Samenwerking heeft als voordeel dat gemeenschappelijke idealen sneller en beter kunnen worden verwezenlijkt. Ook kostenbesparing, krachtenbundeling en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke drijfveren voor het intensiveren van de intergemeentelijke samenwerking.

Gelet op het ‘Kansenonderzoek samenwerking IJmondgemeenten’, hebben de CDA-fracties en -afdelingen van Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Haarlemmerliede-Spaarnwoude een 10-puntenplan opgesteld. Dit plan geeft richting aan de terreinen waarop deze gemeenten in ieder geval de samenwerking zouden moeten intensiveren. Onder de aansprekende titel ‘Samen kunnen we meer’, zullen de CDA-afdelingen de samenwerking op deze 10 punten in ieder van hun gemeenten nadrukkelijk bevorderen. Daarbij kan worden gedacht aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, het verbeteren van de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs, het stimuleren van energiebesparende maatregelen, de herintroductie van de ‘wijkzuster’ en het vergroten van de recreatieve aantrekkingskracht van de IJmond. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal het CDA zich hier samen sterk voor maken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.