20 november 2018

Vragen Jop Santpoort-Zuid

Memo

Aan: De Raad

Wethouder: S. Y. Dinjens

Behandeld Ambtenaar S. Baaij

Datum 7-11-2018

Onderwerp JOP Santpoort-Zuid

Aanleiding Tijdens de raadsessie op 6 november 2018 zijn vragen gesteld over de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in Santpoort-Zuid. In deze memo worden de gestelde vragen beantwoord.

Plaatsing JOP Santpoort-Zuid De JOP in Santpoort-Zuid is ongeveer een jaar geleden geplaatst op privéterrein. Hier is voor gekozen omdat er geen overeenstemming werd gevonden met omwonenden voor een locatie op gemeentelijk terrein. Met de eigenaar van de locatie is afgesproken dat de JOP daar mocht staan zolang er geen overlast/schade zou ontstaan.

Verwijdering JOP Santpoort-Zuid Op 2 juni 2018 heeft de eigenaar van het privéterrein gemeld dat vandalisme is gepleegd aan het atelier naast de JOP in Santpoort-Zuid. Bij navraag is er helaas geen zicht op mogelijke daders. Het jongerenwerk en straathoekwerkers geven aan dat er geen gebruik wordt gemaakt van de JOP door jongeren. Omdat het niet duidelijk is door wie de schade is aangericht, maar er wel afspraken zijn met de eigenaar over de plaatsing van de JOP is besloten de schade te vergoeden. Omdat de JOP niet wordt gebruikt door jongeren en om verdere vandalisme dat mogelijk door de gebruikers van de JOP wordt veroorzaakt te voorkomen, is in overleg met jongerenwerkers en straathoekwerkers besloten de JOP te verwijderen.

Toekomst JOP Santpoort-Zuid De JOP in Santpoort-Zuid komt vooralsnog niet terug. Op dit moment is er namelijk geen behoefte bij de jongeren voor een JOP op deze locatie. De JOP staat momenteel in de opslag en kan opnieuw geplaatst worden bij een locatie waar noodzaak is voor een JOP.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.