08 november 2020

Reactie van het CDA op amendement 14 BRAK!/PVM door Cees Sintenie

Reactie van het CDA op amendement 14 BRAK!/PVM

D66 schrijft in het amendement dat er vanuit BRAK!?PVM veel vertrouwen is dat zij voor  1 maart de onduidelijkheden kunnen wegnemen en minimaal € 1,5 mlj.  aan fondsen binnenhalen.

De grote vraag is natuurlijk heeft de Raad dat vertrouwen óók!!

Er wordt wederom € 50.000,00 gevraagd met uitstel tot 1 maart 2021.

Tussen 2015 en 2017 is er € 94.000 uitgeven aan fondsenwerving. Uiteindelijk heeft dat geleid tot diverse intentie  overeenkomsten maar geen enkele financiële toezegging. Wat maakt het nu in de ogen van Het Raadsvoorstel dan zo positief dat deze fondsen nu wel binnen te halen zijn.

Verder gaan zij voorbij aan het feit dat er niet € 1,5 mjl aan fondsen werving zal moeten  komen maar minimaal € 4,0 mjl .

Deze berekening met onderbouwing heb ik toegezonden aan de raad en de organisatie. De bouwkosten in 2023 minimaal € 6,9 mlj en maximaal € 8,9 mlj gaan bedragen.  Het zal duidelijk zijn dat het CDA geen vertrouwen heeft in het binnenhalen van minimaal €  4mlj. aan fondsenwerving.

Wij kunnen dan ook niet anders dan niet instemmen met dit amendement. Wederom € 50.000,00 in een bodemloze put gooien.

Reactie CDA op amendement 15.

D66 vraagt € 25.000,00 voor fondsenwerving voor het PVM alleen.

Wij laten het Pieter Vermeulen Centrum niet in de kou staan ook al stellen wij die € 25.000,00 nu niet ter beschikking. Dat er een plan moet komen dat moge duidelijk zijn. Om nu daar nu al op vooruit te lopen vinden wij te ver gaan.

Indien het PVM het zo belangrijk vindt om daar niet op te wachten en nu alvast te gaan werken aan PVM 2.0 en verder te willen met de aangeschreven fondsen dan vindt het CDA dat dit uit eigen middelen  betaald zou moeten en kunnen worden. Immers ze ontvangen nog steeds elke jaar een riante subsidie. Voor 2020 vastgesteld op ruim € 180.000.00.

Stemverklaring bij het Raadsvoorstel Stoppen met ontwikkeling BRAK!/PVM

Het CDA zal instemmen met dit Raadsvoorstel maar wil er nog wel iets over kwijt dat wij het echt betreuren dat we nu de stekker eruit moeten halen. Het leek zo een mooi plan en wat had het een prachtige aanvulling geweest op de ontwikkeling van de totale Kustvisie. Zeker in deze tijd die bol staat van de ontwikkelingen op het gebied van innovatie op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Met pijn in het hart zijn we genoodzaakt van dit voorliggende plan afscheid te moeten nemen die in de ogen van het CDA te ambitieus is geworden.

 

Reactie van het CDA op de Motie van CU lering trekken uit dossier BRAK!/PVM en de Rekenkamer een onderzoek  laten starten.

Een Citaat van directeur BRAK!/PVM op de site van BRAK!/PVM over het “nieuwe”

Museum Klimaat en Biodiversiteit.

Wat wij voor ogen hebben is een “speeltuin” voor innovatie en kennis over klimaatverandering, gecombineerd met natuurhistorie. 

En dat mag wat kosten…. Aldus de directie van BRAK!/PVM

Het lijkt er op dat het jarenlang een dossier bleek te zijn waar  directeuren, managers kwartiermakers en enthousiaste professionals zich op hebben uitgeleefd is onze conclusie als we terugkijken naar de afgelopen jaren sinds de kosten vanaf 2013 specifiek zijn gemaakt. Totaal € 845.000.00. En we staan met lege handen.

Hoe hebben wij dit als raad zover laten komen daarvoor moeten we ook zeker bij ons zelf te rade gaan. Zoals de heer Winter CU al citeerde tijdens de Raadsvergadering van 25 juni 2020 over de kwartaal rapportage. Ik schaam me echt als Raadslid op dit dossier en dat is ook de mening van het CDA. Krijgen het gevoel dat we veel te laat hebben ingegrepen en te goed van vertrouwen geweest dat het allemaal wel goed zou komen nou nee…. dus

Ook de colleges op dit dossier hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Terugkijkend is dit zeker de moeite waard om dit door de Rekenkamer commissie te laten onderzoeken. Lessen trekken uit BRAK.

De motie is aangenomen door de voltallige oppositie, de coalitie stemde volledig tegen met uitzondering van de VVD waardoor er toch een meerderheid was.

Cees Sintenie

Fractie CDA Velsen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.