10 juni 2013

Velsen heeft een nieuwe woonvisie: ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad!’

Ondanks de moeilijke tijden is het gelukt om een ambitieuze woonvisie neer te leggen. Een grote raadsmeerderheid gaf 6 juni jl.  steun aan een visie die vooruitkijkt naar het jaar 2025. Met het vaststellen van deze visie heeft de gemeente Velsen officieel de stap gezet naar een open woningmarkt tussen Velsen, de IJmond en Zuid-Kennemerland. Door een open markt te creëren willen wij Velsen vitaler maken qua inwonerssamenstelling. Op dit moment is Velsen meer dan het landelijk gemiddelde vergrijst. Hierin willen we verandering brengen. Door het openstellen van de woningmarkt hebben onze inwoners meer keus om in de regio op zoek te gaan naar een woning. Andersom geldt dat inwoners uit de regio de kans krijgen zich in Velsen te vestigen. Met name jongere gezinnen proberen we hiermee aan Velsen te binden. De vitaliteit van onze bevolking is de basis van alle toekomstige voorzieningen in onze gemeente.

 

‘Rondetafel’ bijeenkomsten

Naast het openstellen van de woningmarkt geeft de woonvisie invulling aan hoe we bepaalde bevolkingsgroepen in de toekomst het best kunnen huisvesten. Denk aan studenten, senioren en natuurlijk (jonge) gezinnen. Het thema ‘langer thuis blijven wonen’ wordt de komende jaren belangrijk. Door een terugtredende rijksoverheid op het gebied van zorg komen er grote vraagstukken af op de gemeenten op het gebied van wonen/welzijn/zorg. In Velsen zijn we gestart met ‘rondetafel’ bijeenkomsten, samen met de diverse partners (zorgbalans, zorgkantoor, corporaties, huisartsen, welzijnsorganisaties, zorgspecialist, gemeente) om nieuwe arrangementen te maken. Samenwerking is daarbij onmisbaar. Een amendement van de gemeenteraad heeft dit belang in de woonvisie nog eens onderstreept.

 

Elk wat wils

Een herkenbaar thema in de nieuwe woonvisie is een duidelijke markering hoe Velsen er in de toekomst uit moet zien. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ‘duindorpen’ en ‘de stad’. IJmuiden wordt neergezet als de plaats die in de toekomst een hogere stedelijke kwaliteit krijgt. Hier mogen stedelijke ontwikkelingen meer gaan plaatsvinden. De overige dorpen daarentegen, zoals Santpoort, Driehuis, Velsen-Noord, zullen juist meer hun dorpse kernkwaliteiten behouden. Weliswaar kan daar vernieuwing plaatsvinden, maar echte grootstedelijke ontwikkelingen worden daar vermeden. Zo creëren we in Velsen voor elk wat wils. De duindorpen voor wie in de toekomst dorps wil (blijven) wonen, en IJmuiden voor wie stedelijk wil wonen dicht bij de kust.

Duurzaamheid 

Een eveneens belangrijk thema in de woonvisie is duurzaamheid. Dit is een continu thema. Onze visie Velsen 2025 kenmerkt zich door ‘kennisrijk werken in Velsen’. De thema’s werken en kennisrijk zijn daarbij belangrijke elementen. En met name in de duurzaamheidsthema’s liggen grote kansen als het gaat om ‘kennis’. IJmuiden als vestigingsplaats voor diverse vormen van bedrijvigheid, havens, Tata, off-shore enzovoorts heeft hiervoor een geweldige mooie uitgangspositie. Die inzet zal ook terug te zien zijn bij het verder uitwerken van de woonvisie. Ook in het domein van de volkshuisvesting willen wij als Velsen het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid.

Robert te Beest, 
Wethouder Wonen

Via onderstaande link komt u op de gemeentelijke website voor de woonvisie: www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Beleid/Visie-op-Velsen-2025-1/Woonvisie-naar-de-raad.htm

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.