26 juni 2013

Wethouder Robert te Beest weer lijsttrekker

Op dinsdag 25 juni hebben de leden van CDA Velsen wethouder Robert te Beest gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. In de persoon van Te Beest wordt gekozen voor betrouwbaarheid en consistentheid van bestuur.

Met het vroegtijdig aanwijzen van Robert te Beest kiest het CDA voor helderheid en duidelijkheid naar de burgers van Velsen en naar andere politieke partijen. Robert is al vele jaren actief voor het CDA als afdelingsvoorzitter, gemeenteraadslid, fractievoorzitter en de laatste regeerperiode als wethouder met in portefeuille grondzaken, wonen, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, handhaving en toezicht, lokale senioren agenda. En niet te vergeten het project ‘Frisse Wind’ Velsen-Noord. Als wethouder is hij een herkenbaar en aansprekend ambassadeur voor de gehele gemeente Velsen en uiteraard voor het CDA.

Robert te Beest: "Ik bedank de leden en het bestuur van het CDA in Velsen voor het vertrouwen dat ik heb gekregen om in het verkiezingsjaar 2014 de lijst voor de gemeenteraad voor het CDA te mogen aanvoeren. Een geweldige eer en daar ben ik buitengewoon trots op. We gaan de mensen in Velsen laten merken dat het CDA Velsen veel te bieden heeft. Met een goede kandidatenlijst en een goed lokaal programma met sterke regionale binding." De afgelopen tijd zijn de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma al in volle gang. Zo hebben Te Beest, de fractie en het bestuur onlangs met diverse lokale professionals gesproken over de thema's sport, zorg, economie en werkgelegenheid, toerisme en recreatie en onderwijs. "We zoeken in ons verkiezingsprogram nadrukkelijk het thema: Dichtbij de mensen en de menselijke maat, waarbij het uitgangspunt is dat wat lokaal en Velsens kan, Velsens moet blijven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.