Robert te Beest

8. Adviseur

Mijn naam is Robert te Beest. Geboren op 10 januari 1969 en getrouwd met Nellie. Wij hebben twee geweldige kinderen Jesper (geb: 1999) en Kirsten (geb: 2004).

Al vele jaren ben ik actief binnen het CDA. Eerst als algemeen bestuurslid van CDA Velsen, later als penningmeester en een aantal jaren als voorzitter. Tevens 4 jaar algemeen bestuurslid geweest van CDA Noord-Holland, regiovertegenwoordiger voor het CDA in de IJmond, voorzitter van de bestuurdersvereniging CDA NH, lid algemeen bestuur CDA Noord-Holland en lid landelijke bestuurdersvereniging CDA. Kortom een rijke CDA bestuurlijke historie.

In 2002 werd ik gekozen voor de gemeenteraad van Velsen. In 2006 ben ik voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen. Vanaf 2002 tot 2008 ben ik lid geweest van de commissie rekenkamer van de gemeente Velsen. Vanaf 2006 was ik vice-fractievoorzitter, en vanaf augustus 2008 fractievoorzitter. In het voorjaar van 2009 ben ik door de leden van CDA Velsen gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van maart 2010 hetgeen na die verkiezingen heeft geleid tot het wethouderschap. Ook in 2014 was ik lijsttrekker en vervolgens wethouder en ook in 2018 mocht ik voor het CDA de kar trekken.

In de functie van wethouder heb ik diverse nevenfuncties mogen vervullen waaronder vice-voorzitter van het Noord-Hollands Archief en voorzitter van de vereniging van Kustgemeenten Kimo Nederland-België. Daarnaast lid van vele regionale en bovenregionale commissies op diverse beleidsterreinen.

Gedurende 5 jaar ben bestuurslid als Junior/Senior en President in het dagelijks bestuur van Kimo International (www.kimointernational.org).

Wethouder

Vanaf 28 april 2010 tot januari 2018 was ik wethouder in de Gemeente Velsen. In een brede coalitie van 5 partijen is de gemeente Velsen door moeilijke tijden heen geloodst. In de periode 2010-2014 betrof mijn portefeuille: wonen (o.a. volkshuisvesting), grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, handhaving en toezicht, Lokale Senioren Agenda en het project: Frisse Wind Velsen-Noord. Tevens wijkwethouder van Santpoort-Noord en Velsen-Noord.

In de periode 2014-2018 mocht ik wethouder zijn met de volgende portefeuille: Welzijn, WMO, kunst- en cultuur (theaters/bibliotheek/kunstencentra e.d.), wijkgerichte dienstverlening, monumenten- en archeologiebeleid, dierenwelzijn, voorzitter Kimo Nederland België en wijkwethouder IJmuiden-Zuid en Velsen-Noord.

Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt. We hebben lastige financiële tijden met bezuinigingen gekend. Vele dossiers zijn verder geholpen en ingewikkelde dossiers zijn opgelost. Onze visie en strategische en impulsprojecten hebben Velsen en de regio verder gebracht. Velsen staat er goed voor en we hebben bijvoorbeeld in het sociaal domein grote stappen voorwaarts gemaakt. Ook op andere belangrijke terreinen (culturele voorzieningen en musea) is weer perspectief geboden.  

Een laatste moeilijk dossier (stadsschouwburg) heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen door voortijdig mijn wethouderschap te beëindigen. Hierdoor kon de gemeenteraad het juiste besluit nemen (extra budget voor redding van het theater) omdat er verantwoordelijkheid genomen was voor deze op afstand gezette organisatie. Verantwoordelijkheid nemen gaat soms dus erg ver. Maar net zoals ik het mijn verantwoordelijkheid voelde om wethouder te worden, zo voelde het ook om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Het besluit was lastig, maar gaf daardoor ook ruimte om door te gaan. Mijn besluit werd gewaardeerd en het lijsttrekkerschap voor de komende raadsperiode werd door onze leden nog eens herbevestigd. Hiervoor ben ik erg dankbaar.

Vorige werkzaamheden

Voordat ik wethouder werd was ik Senior Accountmanager Zakelijke Relaties bij de Rabobank. Hierbij was ik de laatste 2 jaar voor de Rabobank in het werkgebied Hillegom, Bennebroek, Sassenheim, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Warmond, Teylingen het aanspreekpunt voor een groep klanten in het midden- en grootbedrijf alsmede op het gebied van overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij Rabobank IJmond-Noord en Rabobank IJmuiden.

Hobby's

Mijn gezin, werk en politiek. Daarnaast houd ik graag van zomer- en wintersportvakanties en mag ik graag leuke dingen ondernemen met vrienden. Ook tuinieren is een heerlijke bezigheid om je zinnen te verzetten. Gezien het tijdsbeslag van de politiek is er weinig ruimte voor verdere hobby's. Maar tijd om weer iets meer te gaan sporten blijft mijn voornemen.

Mijn keuze voor het CDA

Mijn keuze voor het CDA is gelegen in het feit dat deze partij voor mij een partij is waarbij respect en vertrouwen voorop staat. Mijn partij loopt zeker niet weg voor moeilijke keuzes. Het is een partij die denkt in kansen en niet alleen in bedreigingen. Ook in zware financiële tijden. Daarnaast wil deze partij altijd blijven opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving en wil dat de verantwoordelijkheid van mensen zo laag mogelijk wordt neergelegd, voor zover dat verantwoord en mogelijk is. Een degelijke partij gebaseerd op traditionele waarden. Dit is een partij waar ik me thuis voel.

U kunt mij bereiken op mijn mobiel nummer 06-51227920 of via mail : te.beest@planet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.