Verkiezingen 2019

Definitieve verkiezingsprogramma 2019-2023

Via deze pagina informeren we u over het proces dat wij als CDA Noord-Holland hanteren voor de voorbereidingen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019.

Het Algemeen Bestuur van CDA Noord-Holland heeft op 26 september in goed overleg met  de lokale voorzitters de advieslijsten en concept-programma's vastgesteld. Deze zijn verstuurd naar de gemeentelijke afdelingen en het woord is nu aan de leden. Tot 12 november hebben de lokale afdelingen kunnen stemmen over de lijsten (via de stembiljetten in het bezit van de lokale besturen) en de mogelijkheid gehad om amendementen in dienen. De stembiljetten worden nu geteld en de amendementen voorzien van een pre-advies. Op 8 december worden de amendementen behandeld op de Algemene Leden Vergadering van CDA Noord-Holland. Tijdens deze vergadering worden ook de amendementen op het Europees Verkiezingsprogramma besproken.

Campagneveiling

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 december organiseren we een veiling om ons campagnebudget verder aan te vullen. Wil jij ervoor zorgen dat we een mooie campagne kunnen voeren, biedt dan mee op één van de volgende kavels waarbij je onze Noord-Hollandse volksvertegenwoordigers en bestuurders ontmoet:

1. Rondleiding door het Provinciehuis van Noord Holland door onze fractievoorzitter en lijsttrekker Dennis Heijnen.
2. Bezoek aan de boerderij van Statenlid Willemien Koning-Hoeve, mee helpen melken van de koeien en een mand met Noord-Hollandse producten.
3. Op 15 januari 2019 meelopen met landelijk CDA partijvoorzitter Ruth Peetoom, inclusief aanwezig zijn bij de fractievergadering van de Tweede Kamerfractie.
4. Op de koffie bij Minister van Financiën Wopke Hoekstra in het Ministerie van Financiën, inclusief een korte rondleiding door het gebouw.
5. Bezoek aan de Tweede Kamerfractie en rondleiding door Tweede Kamerlid Michel Rog, met de DVD In het Haagse (omroep Max).

We zien uit naar uw gulle bijdragen!

Amendementen Europees Verkiezingsprogramma

Een lid mag een amendement indienen bij de provinciale ALV. Amendementen moeten ingediend worden via het standaard format en vóór 1 december digitaal ontvangen zijn op het mailadres noord-holland@cda.nl

Tijdens de ALV worden de ingediende amendementen behandeld. Ook wordt bepaald welke amendementen door de provinciale afdeling worden ingediend bij het CDA Partijbureau. Een provinciale afdeling mag maximaal vijftig amendementen indienen.

De ingediende amendementen worden op 3 december online gezet. 

ALV 8 december in Volendam

De ALV wordt gehouden in het Don Bosco college, Heideweg 2 in Volendam. Inloop is rond 09:30 uur en om 10:00 uur starten we met de volle agenda. De conceptagenda is als volgt:

 • 09:30 uur Inloop ALV van CDAV in lokaal 1
 • 10:00 uur Huishoudelijk deel
 • 10:30 uur Ronde 1: Amendementen Waterschappen & Europa
 • 11:00 uur Uitloop en Pauze
 • 11:10 uur Ronde 2: Amendementen Provinciale Staten
 • 11:55 uur Uitloop en Pauze
 • 12:00 uur Amendementen Plenair 
 • 12:15 uur Veiling
 • 12:30 uur Afscheid Marc Haverkamp
 • 12:35 uur Landelijke Politiek 
 • 12:55 uur Vaststellen kandidatenlijsten
 • 13:00 uur Groepsfoto en Sluiting

Ronde 1: Amendementen Waterschappen & Europa

 • Lokaal 1: Amstel, Gooi en Vecht
 • Lokaal 2: Hollands Noorderkwartier
 • Plenaire Zaal:  Europa

Ronde 2: Amendementen Provinciale Staten

 • Lokaal 1: Wonen, economie en landbouw
  • Amendementen 1-13 & 30 +31
 • Lokaal 2: Mobiliteit
  • Amendementen 14-29
 • Plenaire Zaal: Bestuur en Regio
  • Amendementen 32-49

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.