Verkiezingen 2019

Kandidaatstelling PS en WS

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen zoekt het bestuur van CDA Noord-Holland geschikte kandidaten. Op deze pagina vindt u de vacaturen. Ook hebben we op deze pagina alle informatie voor onze lokale afdelingen verzameld. U kunt rechts alle vacaturen en het standaardformulier CV downloaden. Er is ook een schema over de planning met betrekking tot de totstandkoming van de kandidatenlijsten en de programma's. Voor Rijnland wordt de procedure vanuit Zuid-Holland gecoördineerd en is de deadline voor de sollicitaties 6 juni. De sollicitatiegesprekken zijn al in juni. Voor lokale afdelingen is de deadline voor de stembiljetten en amendementen voor Rijnland op 15 oktober! In het document tijdspad vindt u een overzicht van belangrijk data voor de verkiezingen. Zo hopen we u van alle informatie te voorzien, maar schroom niet om bij vragen contact met ons op te nemen!

Provinciale Statenfractie

De CDA-Statenfractie heeft drie kerntaken. Zij vertegenwoordigt de burgers, belangenorganisaties en gemeentes in Noord Holland, zij stelt de kaders voor het beleid van het College van Gedeputeerde Staten en zij controleert het College van Gedeputeerde Staten op haar beleid en besluiten. Deze drie kerntaken vloeien in elkaar over en eisen van de fractie als geheel en van de individuele Statenleden dat zij voldoende geschikt zijn om deze uit te voeren. De fractie handelt vanuit het CDA-gedachtengoed en geeft vanuit de grondbeginselen mede vorm aan provinciaal beleid.

Het bestuur voor Noord-Holland zoekt kandidaten die met de lokale afdelingen van het CDA,  belangenorganisaties en betrokken inwoners van de provincie willen werken aan een mooie provincie waar een ieder fijn kan wonen, werken en leven.

Kandidaten beschikken over de volgende competenties: uitstekende communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, politieke sensitiviteit, resultaat gerichtheid, samenwerken, vakkundigheid en visie.

Daarbij horen de volgende persoonskenmerken: authentiek en als CDA’er herkenbaar; benaderbaar en aanspreekbaar; eerlijk, integer en betrouwbaar; stressbestendig, relativerend en met humor; kritisch en onafhankelijk; creatief en actiegericht.

Aanvullende voorwaarden:

  • u bent tijdens de campagneperiode meer dan fulltime en flexibel beschikbaar;
  • u bent maatschappelijk betrokken en neemt deel aan maatschappelijke activiteiten;
  • u beschikt over draagvlak en bent bekend in de provincie;
  • u bent voldoende ingevoerd op de provinciale beleidsterreinen om een goed debat te kunnen voeren met uw concurrenten van andere partijen;
  • het hebben van bestuurlijke ervaring is een pré;
  • u heeft kennis van de dualistische werking van de provinciale politiek en ambtelijke procedures, of bent bereid dit te ontwikkelen.

Solliciteren kan door een motivatiebrief te richten aan het bestuur van het CDA Noord Holland via een te sturen e-mail met uw motivatiebrief en CV (gebruikmakend van het standaardmodel dat is te vinden op de website) naar haverkampc@noord-holland.nl.  Zorg dat deze mail uiterlijk op 20 augustus 2018 bij ons binnen is.

Provinciale Staten

Kandidaat-lijsttrekker Dennis Heijnen

Waterschapsbestuurder

De CDA-Waterschapsbestuurder beschikt over competenties en persoonlijkheidskenmerken die hieronder worden beschreven. De mate waarin men over deze competenties beschikt, kan en mag per individu verschillen. Daarnaast voldoet de CDA-Waterschapsbestuurder aan de statutaire vereisten en aanvullende voorwaarden. Gelet op de aard van de werkzaamheden dient de CDA-Waterschapsbestuurder in staat te zijn mee te werken aan visievorming op thema’s in relatie tot water en kennis te hebben van het omgevingsbeleid van andere overheden dat het waterbeheer raakt. Daarnaast heeft de CDA-Waterschapsbestuurder kennis van de politieke omgeving en ambtelijke procedures, of is bereid die te ontwikkelen. De voorgaande criteria zijn leidend. De CDA-Waterschapsbestuurder beschikt minimaal over een MBO werk en denkniveau. 

Kandidaten beschikken over de volgende competenties: Authenticiteit, omgevingsgericht, ontwikkelingsgericht, gericht op een constructieve samenwerking en het uitdragen van visie en partijstandpunten.

Daarbij horen de volgende persoonlijkheidskenmerken:

  • Integer (eerlijk en oprecht)
  • Consistent (zorgvuldige omgang met geboden ruimte, houden aan afspraken)
  • Onderzoekend (nieuwsgierig, creatief, afwisseling, leergierig)
  • Meningvormend (gericht op goede balans tussen de eigen mening en die van anderen)

 De functie van waterschapsbestuurder is een uitdagende functie en kan op verschillende niveaus worden ingericht. Leden van het Algemeen bestuur investeren circa 4 tot 6 avonden per maand in hun functie. Dagelijks Bestuursleden zijn circa 3 á 4 dagen per week kwijt.

Hoogheemraadschap Hollands Noorder-Kwartier en waterschap AGV

Solliciteren kan door een motivatiebrief te richten aan het bestuur van het CDA Noord Holland via een te sturen e-mail met uw motivatiebrief en CV (gebruikmakend van het standaardmodel, te vinden op de website) naar haverkampc@noord-holland.nl.  Zorg dat deze mail uiterlijk op 20 augustus 2018 bij ons binnen is.

Voor de sollicitatie van de lijsttrekkers hanteren we een andere tijdslijn. Tot en met 31 mei kunt u zich kandideren voor het lijsttrekkerschap via een te sturen e-mail met uw motivatiebrief en CV (gebruikmakend van het standaardmodel, te vinden op de website) naar haverkampc@noord-holland.nl. Op 11 juni zal in het Dagelijks Bestuur de kandidaat of meerdere kandidaten voor het lijsttrekkerschap selecteren. Op 20 juni wordt in het Algemeen Bestuur van CDA Noord-Holland de kandida(a)t(en) voor het lijsttrekkerschap vastgesteld. Op 1 september zal de lijsttrekker worden gekozen op de Algemene Leden Vergadering van Noord-Holland.

Rijnland

Solliciteren kan door een motivatiebrief te richten aan het bestuur van het CDA Zuid-Holland via een te sturen e-mail met uw motivatiebrief en CV (gebruikmakend van het standaardmodel, te vinden op de website) naar kandidaatstelling.cdazh2019@gmail.com. Zorg dat deze mail uiterlijk op 6 juni bij het bestuur binnen is.

Hollands Noorderkwartier

Kandidaat-lijsttrekker Frank Frowijn

Amstel, Gooi & Vecht

Kandidaat-lijsttrekker Wim Zwanenburg

Rijnland

Kandidaat-lijsttrekker Hans Demoed

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.