Verkiezingen 2019

Via deze pagina informeren we u over het proces dat wij als CDA Noord-Holland hanteren voor de voorbereidingen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019.

Het Algemeen Bestuur van CDA Noord-Holland heeft op 26 september in goed overleg met  de lokale voorzitters de advieslijsten en concept-programma's vastgesteld. Deze zijn verstuurd naar de gemeentelijke afdelingen en het woord is nu aan de leden. Tot 12 november kunnen de lokale afdelingen stemmen over de lijsten (via de stembiljetten in het bezit van de lokale besturen) en amendementen in dienen (via het digitale formulier). Op 8 december worden de amendementen behandeld op de Algemene Leden Vergadering van CDA Noord-Holland.  

Hieronder vindt u per verkiezing de advieslijst en het conceptprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.