Welkom op de verkiezingspagina 2023 van CDA Noord-Holland

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen 2023 en het proces dat wij als CDA Noord-Holland hanteren voor de voorbereidingen.

Het Algemeen Bestuur van CDA Noord-Holland heeft op 19 april de vertrouwenscommissies en programmacommissies vastgesteld. Leden kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en Waterschappen Hollands Noorder Kwartier, Amstel Gooi en Vecht en Rijnland. Lokale afdelingen hebben tot 24 mei de tijd gehad om kandidaten voor te dragen. Mocht u deze deadline gemist hebben, neem dan contact op met medewerker Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl. Tijdens de AB vergadering van 20 juni zijn de lijsttrekkers voorgedragen door de selectiecommissies. Het AB neemt dit advies over en heeft voor de Provinciale Staten, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een lijsttrekker voorgedragen voor de ALV. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de lijsttrekkersverkiezing. De lijsttrekkersverkiezing heeft plaatsgevonden op de ALV van 13 juli 2022. De leden hebben per acclamatie de volgende lijsttrekkers vastgesteld:

- Dennis Heijnen (Provinciale Staten van Noord-Holland)

- Frank Frowijn (Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier)

- Thijs Nell (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)

- Marjon Verkleij (Hoogheemraadschap Rijnland)

De sollicitatietermijn voor een verkiesbare plek op de kandidatenlijsten is op 13 juli 2022 gesloten. De kandidaten zijn uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken die uiterlijk 31 augustus plaatsvinden. De programmacommissie onder leiding van Heleen Keur schrijft momenteel het verkiezingsprogramma. Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zullen 12 september een besluit nemen over de concept-kandidatenlijsten en het concept-verkiezingsprogramma waarna deze naar de lokale afdelingen gestuurd zullen worden. Lokale afdelingen worden verzocht om in oktober hun ALV's te houden zodat uiterlijk 31 oktober de amendementen en stemmen over de kandidatenlijsten kunnen worden ingediend bij het provinciaal bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Noord-Holland op 26 november 2022 zullen de leden besluiten over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.

Nieuwsbrieven

De #PS2023 nieuwsbrief no.1 (verzonden op 06-05-2022) download je hier

De #PS2023 nieuwsbrief no.2 (verzonden op 23-06-2022) download je hier

Vacature Statenlid 2023-2027

Wij zijn op zoek naar jou!

Onze prachtige provincie nog mooier maken? Dat kan! Jij hebt nu de kans om je stem te laten horen als volksvertegenwoordiger en invloed uit te oefenen op diverse actuele onderwerpen zoals woningbouw, klimaat, landbouw, natuur en (openbaar) vervoer. Dit doe je uiteraard met veel enthousiasme en kennis, handelend vanuit de CDA-idealen. 
 
De taken van de Provinciale Staten liggen vooral op het gebied van kaders stellen voor en het controleren van het beleid van het College van Gedupeerde staten. Een mooie en eervolle positie om jouw stem - en daarmee die van het CDA - te laten horen. Je weet wat er speelt in de samenleving en gaat geregeld op werkbezoek in de hele provincie. Je herkent je vast (grotendeels) in de volgende persoonskenmerken: eerlijkheid, integer, betrouwbaar, consistent, energiek, extravert, meningvormend, kritisch, onderzoekend, nieuwsgierig, verbindend en stressbestendig. Daarnaast ben jij je bewust van je (toekomstige) voorbeeldfunctie. Wanneer je het zo achter elkaar leest is het een hele mond vol, maar is het wel hoe men jou omschrijft. Daarom zijn we op zoek naar jou! 
 
Natuurlijk gaan we ervan uit dat we na de verkiezingen met een goed gevulde fractie de provinciale taken op kunnen pakken. Het streven is om een zo divers mogelijk team neer te zetten, zodat de leden elkaar aanvullen en de talenten van iedereen optimaal kunnen worden benut en alle windstreken van onze provincie zijn vertegenwoordigd. Het is echt teamwork en van elkaar leren we. Je zet je dus niet alleen in voor onze provincie Noord-Holland, maar ook qua persoonlijke ontwikkeling worden er stappen gezet. Kortom: waar wacht je nog op?
 
Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben kun je terecht bij Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl. Een nadere profielschets van Statenlid en Statenfractie hebben we hier bijgevoegd. 
 
Procedure

Ieder CDA-lid in de Provincie Noord-Holland kan zich kandidaat stellen voor de Provinciale Staten. Gemeentelijke afdelingen hebben de mogelijkheid om ten hoogste vijf kandidaten voor te dragen. Het Provinciaal Bestuur gaat ervan uit dat de kandidaten die door de gemeentelijke afdelingen worden voorgedragen hierover zijn geïnformeerd door de betreffende afdeling.

Solliciteren kan uitsluitend via DIRK. Lees hiervoor de handleiding online solliciteren.

De sluitingsdatum is voor de lijsttrekker 31 mei 2022 en voor de kandidatenlijst 13 juli 2022. Na de sluitingsdatum zullen er gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie. Op de ALV, die tevens 13 juli 2022 plaatsvindt, zal de lijsttrekker gekozen worden. De rest van de lijst zal tijdens de ALV in november vastgesteld worden.

Belangrijke mededeling: voor wie het niet lukt om via DIRK te solliciteren kan dit ook via de mail. Stuur uiterlijk 13 juli 2022 je cv, motivatiebrief en deze ingevulde vragenlijst op naar lisette.sijm@noord-holland.nl 

Vacature Waterschapsbestuurder 2023-2027

Wij zijn op zoek naar jou!

In maart 2023 staan de waterschapsverkiezingen weer voor de deur. En jij hebt de kans om je in te zetten voor het oudste democratische bestuursorgaan van Nederland. Hoe fantastisch is dat? Als Nederlanders hebben wij een bijzondere relatie met het water. We hebben manieren gevonden om ons te beschermen tegen het water en het te omarmen. Als vertegenwoordiger van de waterschappen houd jij je o.a. bezig met thema’s zoals: veilig drinkwater, (vaar)wegen, juiste waterstand en dijken voor de bescherming van het land. Kortom: de meest belangrijkste onderwerpen voor onze provincie Noord-Holland, immers niemand wil natte voeten of zonder bijvoorbeeld schoon drinkwater komen te zitten. De vraagstukken rondom het klimaat, de energietransitie, bodemproblematiek en natuur zitten hierin verweven. 

Tijdens de verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende categorieën belanghebbenden, zoals: inwoners, agrariërs, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. De functie van een algemeen bestuurder kan worden vergeleken met die van een gemeenteraadslid: vertegenwoordiger van inwoners, maar dan gerelateerd aan waterschapsvraagstukken. Een Waterschapsbestuurder heeft kennis van de politiek in het Waterschap of de Hoogheemraad en ambtelijke procedures, of is bereid die te ontwikkelen.

Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben kun je terecht bij Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl. Zie voor een uitgebreidere toelichting van de persoonskenmerken waar wij naar zoeken en de aanvullende voorwaarden de profielschets van de Waterschapsbestuurder en de Waterschapsfractie.

Belangrijke mededeling: voor wie het niet lukt om via DIRK te solliciteren kan dit ook via de mail. Stuur uiterlijk 13 juli 2022 je cv, motivatiebrief en deze ingevulde vragenlijst op naar lisette.sijm@noord-holland.nl 
Procedure

Ieder CDA-lid kan zich kandidaat stellen voor het Waterschap waar hij of zij woont. Gemeentelijke afdelingen hebben de mogelijkheid om ten hoogste vijf kandidaten voor te dragen. Het Provinciaal Bestuur gaat ervan uit dat de kandidaten die door de gemeentelijke afdelingen worden voorgedragen hierover zijn geïnformeerd door de betreffende afdeling.

Solliciteren kan uitsluitend via dirk.cda.nl. Lees hiervoor de handleiding online solliciteren. Let op: voor Rijnland worden andere sollicitatietermijnen gehanteerd dan voor Hollands Noorder Kwartier en Amstel Gooi en Vecht.

Rijnland
CDA Zuid-Holland heeft de overhand in de procedures rondom de kandidaatstelling voor Rijnland. Neem contact op met de secretaris Anita de Vogel via aedevogel@gmail.com voor vragen over de kandidaatstelling. De sluitingsdatum is voor de lijsttrekker 13 mei 2022 om 12:00 uur en voor de kandidatenlijst 1 juni 2022 om 12:00 uur

Hollands Noorder Kwartier & Amstel Gooi en Vecht
De sluitingsdatum is voor de lijsttrekker 31 mei 2022 en voor de kandidatenlijst 13 juli 2022.

Na de sluitingsdatum zullen er gesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie. Op de ALV, die tevens 13 juli 2022 plaatsvindt, zal de lijsttrekker gekozen worden. De rest van de lijst zal tijdens de ALV in november vastgesteld worden.

Kandidaten voordragen

Als lokale afdeling kunt u kandidaten voordragen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Per gemeentelijke afdeling mogen maximaal vijf kandidaten voor de Provinciale Staten én vijf kandidaten voor de Waterschappen worden voorgedragen. 

U kunt via het online invulformulier kandidaten voordragen, dit formulier kon tot afgelopen 24 mei 2022 ingediend worden bij het bestuur van de provinciale afdeling. Heeft u deze deadline gemist? Neem dan contact op met medewerker Lisette Sijm via lisette.sijm@noord-holland.nl. De voorgedragen kandidaten worden momenteel benaderd of zij zich beschikbaar willen stellen voor de groslijst en willen deelnemen aan de sollicitatieprocedure.

Proces amendementen indienen en stemmen kandidatenlijsten

Naast de processen voor de kandidatenlijsten zijn ook de voorbereidingen voor de verkiezingsprogramma's in volle gang. Voor de Provinciale Staten en voor de verschillende waterschappen zijn de vertrouwenscommissies en programmacommissies vastgesteld door het algemeen bestuur in april. De commissies zijn inmiddels van start en naar verwachting zullen de verkiezingsprogramma's en de advieslijsten eind september naar de lokale afdelingen gestuurd worden. Hierbij ontvangt de afdeling ook de advieslijst, groslijst, het stembiljet en het formulier voor amendementen. De Algemene Leden Vergadering waarin de verkiezingsprogramma's worden besproken en de kandidatenlijsten worden vastgesteld zal plaatsvinden op zaterdag 26 november 2022. Uw lokale afdeling heeft het recht om amendementen in te dienen op de verkiezingsprogramma's. Deze amendementen moeten uiterlijk 31 oktober 2022 binnen zijn. Het is daarom belangrijk dat de ALV van uw lokale afdeling (begin) oktober plaatsvindt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.