17 januari 2017

Ambitie gaat voor het CDA het woord van 2017 worden!

Met de start van het nieuwe jaar, zijn wij ook het laatste volle jaar van deze raadsperiode ingegaan. Opnieuw een belangrijk jaar met voor onze fractie en wethouders een jaar vol ambitie!

Tijdens de Algemene Beschouwingen heb ik het al aangekondigd: Ambitie gaat voor het CDA het woord van 2017 worden!

Als het gaat om de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein – Jeugdzorg, Participatie en WMO – zijn wij weer helemaal terug in onze eigen regio Gooi en Vechtstreek. Dat was bij de verkiezingen in 2014 onze inzet. De zorg moet dicht bij huis geboden worden. Over het algemeen zijn onze inwoners tevreden. Onze motie voor een integrale aanpak rondom eenzaamheid is goed opgepakt. En ook worden openbare gebouwen en de openbare ruimte steeds toegankelijker voor mensen met een beperking. Met al die maatregelen dragen wij bij aan onze hoofddoelstelling: elke inwoner moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Wonen was een ander speerpunt bij de verkiezingen in 2014. Wij hebben daar volop op ingezet. Voor het eerst in de geschiedenis van Wijdemeren is er een woonbehoefte-onderzoek gehouden. En op basis daarvan is de Woonvisie opgesteld die gelijktijdig in uitvoering is genomen. Werden er in de vorige raadsperiode slechts drie woningen gerealiseerd, we stevenen nu af op zo'n 300-400 woningen die voor het eind van deze raadsperiode in aanbouw zijn of gaan.

Een derde speerpunt was verbetering van de openbare ruimte, uw en onze leef- en werkomgeving. En ook daar zijn flinke stappen gezet en dat gaat de komende maanden in fors tempo door. Een groot aantal wegen wordt opnieuw ingericht, langs de doorgaande wegen wordt het groen opgeknapt en in 2017 wordt een inhaalslag gemaakt met het opknappen van de openbare speelplekken in onze dorpen.

Met de fractie en onze wethouders checken we periodiek ons verkiezingsprogramma uit 2014. Wat is er al bereikt, wat is in ontwikkeling en wat moeten we nog oppakken? Zo houden we de vinger aan de pols om zo veel mogelijk waar te maken van wat we in 2014 hebben beloofd.

Twee grote veranderingen wil ik hier nog noemen:

Als eerste is niet de overheid, maar de samenleving centraal gezet. Dat beleid krijgt op allerlei terreinen steeds meer vorm. Denk alleen maar eens aan het succesvolle project de Appelboom: ruim 100 participatie-projecten! Allemaal initiatieven van inwoners die door de gemeente worden gefaciliteerd.

Een tweede is: Duurzaamheid. Rentmeesterschap noemen wij dat bij het CDA. Zonnepanelen op openbare gebouwen, LED-lampen in de openbare verlichting, milieuvriendelijk onkruid verwijderen, bloemrijke bijenlinten etc. Wij zijn er nog lang niet, maar al wel goed op koers!

In Wijdemeren hebben wij laten zien dat verandering mogelijk is als we de juiste keuzes maken. Met onze ambities doen wij dat voor een gemeente en een land dat we willen doorgeven!

 

Jan Verbruggen, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.