23 oktober 2018

Begroting 2019

Afgelopen week werd de begroting 2019 gepresenteerd. De eerste van deze raadsperiode. Door goed beleid in de vorige periode en natuurlijk doordat het economisch tij weer mee zit kunnen we 2019 in gaan met veel ambitie. Dat streeft de CDA fractie altijd na.

Niet alleen de wettelijke taken uitvoeren, maar ook de wensen van onze inwoners, ondernemers en verenigingen waarmaken. Net dat stapje meer doen.

Voor 2019 zien we veel terug uit ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk zijn woningbouw en openbaar groen de speerpunten. Per dorp gaan we woonlocaties in beeld brengen, maar ook kijken naar alternatieve woonvormen. Ook komen er weer nieuwe herinrichtingsprojecten zoals de Kortenhoefsedijk, van Breelaan in Ankeveen, Oud Loosdrechtsedijk (tussen de rotondes) en Zuidereinde (Noord). De voorbereiding voor Overmeer-Noord start ook gepland in 2019.

Op het gebied van verkeersveiligheid gaan we proberen meer smiley's in de dorpen te hangen (positief beïnvloeden van weggebruikers) en helpen ook de herinrichtingsprojecten de verkeersveiligheid te verbeteren.

We willen een sociale gemeente zijn. Dat betekent dat iedereen die kan, meedoet in de samenleving. Het terugdringen van eenzaamheid bijvoorbeeld blijft voor ons een groot aandachtspunt. Maar ook een dementievriendelijke gemeente. Voor inwoners die dit nodig hebben blijft zorg op basis van de WMO en Jeugdwet beschikbaar. Om de WMO aanvraag tijdig en zorgvuldig af te handelen komen er meer ‘handjes’ bij.

Op vele vlakken blijft de CDA fractie actief om een gemeente beter te laten functioneren voor een prettige leefomgeving. Zo maken we onze mooie dorpen ook in 2019 weer een stukje mooier.

Wilt u de begroting lezen? https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/document/6859894/1/raad_samenvatting_programma_begroting_Wijdemeren_2019

De CDA fractie heeft een aantal vragen gesteld deze zullen behandeld worden op donderdag 1 november in de commissie Bestuur en Middelen : https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/493302/gecombineerde%2520commissie%2520Bestuur%2520en%2520Middelen%2520-%2520Ruimte%2520en%2520Economie%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%252001-11-2018?

 

Op donderdag 8 november 16:00 komt de Gemeenteraad bijeen voor de algemene beschouwingen en om de begroting vast te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.