21 oktober 2013

Belangen boeren moeten hoger op gemeentelijke agenda

Waar op Europees en provinciaal niveau de belangen voor de sector goed in beeld zijn, schort daar nog veel aan bij gemeenten.

De drukbezochte bijeenkomst is gehouden in de Meentboerderij dat een mooi voorbeeld is van verbreding van een boerenbedrijf in de regio. Naast het melkveebedrijf is recent een kinderboerderij met theeschenkerij geopend. Daar zijn ook de boomgaard en een uitgebreide bloemen- en groentetuin te vinden, waar mensen met een beperking, inwoners van de wijk en scholieren aan meewerken.

Verbreding is een extra poot onder het bedrijf

Volgens LTO-bestuurder Albert Hooijer is schaalvergroting een ondergeschoven kindje, maar nog steeds nodig. "Er worden andere eisen gesteld. In een ligboxstal waar eerst 5 koeien stonden, staan er nu 3. Dus bij eenzelfde aantal is een grotere stal nodig. Bij verbreding is het van belang oog te hebben voor de economische haalbaarheid. In het verleden mocht alleen verbreed worden in bestaande gebouwen. Dat is economisch gezien vaak lastig en niet rendabel. Verbreding is een extra poot onder het bedrijf. Er kan aansluiting ontstaan bij de maatschappij, zoals bij de Meentboerderij." Albert Hooijer vraagt aandacht voor de vele (gemeentelijke) regelgeving, zoals ruimtelijke onderbouwingen en eisen op het gebied van parkeren en verlichting in de stallen. Dat kan makkelijker.

Natuurbeheer

CDA-gedeputeerde Jaap Bond onderstreepte het belang van natuurbeheer door agrariërs. "Als we bij natuurbeheer niet meer samen met boeren doen, hebben we als overheid een groot probleem." Als voorbeeld noemde hij de Ster van Loosdrecht. "De provincie ging stoppen met individueel natuurbeheer. Een onpopulaire maatregel, maar het heeft wel tot iets moois geleid. De 90 eigenaren in het gebied zijn met elkaar in gesprek gekomen en vanuit het gebied is een voorstel gekomen. Vervolgens kon de provincie de plannen honoreren met een grote financiële bijdrage." Ook het agrarisch natuurbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur valt nu onder de provincie. Er zijn goede banden met  de natuurbeheerders en met LTO. Jaap Bond pleit voor lang lopende contracten (langer dan 6 jaar) dat geeft zowel de boer als de provincie zekerheid.

Samenwerken

Ook CDA-Europarlementariër Esther de Lange wees op het belang van samenwerken. "We moeten de boeren op onze blote knieën danken. Zij zorgen 24 uur per dag en 7 dagen in de week het hele jaar door voor onze boterham." Europa schept het kader en vervolgens moeten partijen samenwerken om ook in de toekomst succesvol te zijn. "De grootste uitdaging voor Europa is de groei van de wereldbevolking, terwijl de Europese bevolking kleiner wordt. Wie niet groot is moet slim zijn. We moeten zorgen dat we de concurrentie een stap vooruit blijven door innovatie. Met elkaar voor elkaar."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.