11 april 2011

CDA bezorgd over verschraling tiener- en jeugdwerk

Terwijl de nieuwe invulling van het tiener- en jeugdwerk door zogenaamde combinatiefuncties nog ver verwijderd is, worden de bestaande activiteiten al afgebouwd. Volgens CDA-raadslid Jan Verbruggen een onwenselijke verschraling van het aanbod.

Onderwijs, sport en cultuur verbinden
Bij combinatiefuncties kunnen vakkrachten die bij één werkgever in dienst zijn gelijktijdig in andere sectoren ingezet worden. Zo kan de verbinding en samenwerking tussen verschillende sectoren zoals onderwijs, sport en cultuur worden versterkt.
Het CDA juicht de ontwikkeling van combinatiefuncties toe. Het is een praktische invulling van de door het CDA gewenste 'brede school' waar verschillende voorzieningen worden gecombineerd.

Maar zolang de combinatiefuncties nog niet zijn gerealiseerd, moet het bestaande jongerenwerk niet worden afgebroken waarschuwde het CDA vorig jaar. Daar lijkt het nu wel op.

Zorgen over huidig aanbod en voortgang
Uit memo's van D66-wethouder Joost Boermans blijkt dat er nu al bijna 20% wordt gekort op het bestaande tienerwerk. Minder discoavonden en de vrijdagavondinloop voor tieners van 13 t/m 15 jaar vindt niet meer plaats.
CDA-raadslid Jan Verbruggen sprak in de commissie Maatschappelijke Zaken over een verschraling van het aanbod. "Het CDA maakt zich niet alleen zorgen over het huidige aanbod, maar ook over de verdere voortgang."
Het besluit om met combinatiefuncties te gaan werken is al aan het eind van de vorige raadsperiode genomen.

Gat in het aanbod
Rond de zomer wil het college met voorstellen voor de invulling van de combinatiefuncties komen. Als dat duidelijk is kunnen de vacatures worden opengesteld en kan de werving starten. Op zijn vroegst kunnen de combinatiefunctionarissen eind 2011 of in 2012 pas starten. Door het jeugdwerk nu al af te bouwen ontstaat een enorm gat in het aanbod. Eerder is door het college voorgesteld het jeugdwerk in 2012 en 2013 af te bouwen.

Gelukkig wordt het gat wat de disco's betreft ingevuld door sv 's-Graveland en de Rotary die de handen op een voortreffelijke manier ineen hebben geslagen.

Vakleerkrachten op scholen
Verbruggen vroeg de wethouder of de scholen al hadden ingestemd met het voorstel voor een vakleerkracht gymnastiek. Volgens de wethouder was dat niet het geval en kan bij instemming van de scholen zo'n vakleerkracht op zijn vroegst in het schooljaar 2012-2013 aan de slag.

Al met al een zorgelijke ontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.